enterrament de la sardina; pregó de Sa Majestat Carnestoltes; sardinada popular