Servei d’ajuda a domicili

Què és?: 

El servei d’ajuda a domicili és un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració socials o manca d'autonomia personal, que impedeixen realitzar autònomament les tasques habituals de la vida quotidiana.

Realitza una tasca preventiva, assistencial i educativa, que permet a la persona o família de romandre en el seu entorn social i familiar, millorant-ne la qualitat de vida i evitant-ne la institucionalització.

S’ofereix a través de les treballadores familiars pròpies, o a través d’un ajut econòmic per accedir a un servei privat ofert per alguna entitat prèviament acreditada per l’Ajuntament de Pineda de Mar

Quins serveis s’ofereixen?: 
 • Suport personal:
  • suport a la higiene personal
  • suport emocional
  • suport a les mancances d’autonomia física (mobilitzacions, transferències,...)
  • control de l’alimentació
  • suport en l’administració d’àpats (donar el menjar)
  • suport per a recuperar i/o adquirir hàbits
  • control de la medicació
 • Suport a la llar:
  • suport en l’ordre i neteja de la llar i la cura de la roba
  • suport en la realització de la compra
  • suport en la preparació d’àpats
  • suport en l’organització de l’administració de la llar
 • Suport familiar i social:
  • instrucció en tècniques a familiars
  • suport per afavorir la relació i la comunicació amb l’entorn (acompanyaments fora de la llar)
  • suport per assumir les responsabilitats familiars
  • suport en la cura d’infants
  • suport en la realització de tràmits i gestions diverses
 • Altres
  • altres tasques de suport en les activitats de la vida diària
Tràmits / preguntes més freqüents: 

Per accedir al servei es fa una valoració de la situació del sol•licitant, tenint en compte aspectes personals, familiars, de salut, dependència i econòmics.
Els ajuts econòmics per accedir a un servei privat varien en funció de la situació econòmica del beneficiari.

Per a més informació adreçar-se a les oficines de Serveis Socials.

Els serveis d’ajuda domiciliària estan regulats per les bases reguladores per a l’accés als serveis d’ajuda domiciliària 2009, aprovades per la junta de Govern local de 17 de març de 2009.

On es troba ubicat: 

CENTRE: C/ Major, 44

POBLENOU: Av. Mediterrani, 48

Horaris: 

De dilluns a divendres de 8:00 a 22:00 hores

Telèfon: 

CENTRE: 93.767.17.48

POBLENOU: 93.766.56.86

Fax: 

CENTRE: 93.762.52.24

POBLENOU: 93.766.56.82

Regidor/a responsable: 

Montse Maynegre i Santaulària

Personal que hi treballa: 
 • Una treballadora social
 • 4 treballadores familiars
 • treballadores familiars contractades per entitats externes