Seguretat Pública

 Dades de contacte:

Personal que hi treballa:

1 Inspector
3 Sergents:

 •     Àrea de Gestió de Mobilitat i Serveis
 •     Àrea de Gestió Operativa
 •     Àrea de Gestió Tècnica

5 caporals:

 •     Serveis Socials
 •     Logística i unitats Tècniques i equipaments
 •     Mobilitat
 •     Dispositius operatius i armament
 •     Suport i trànsit

46 agents:

 •     1 Educació per a la mobilitat
 •     4 Proximitat
 •     1 Logística
 •     6 Sala coordinació operativa
 •     1 Mercats
 •     1 Senyalització
 •     22 Seguretat ciutadana
 •     2 Anàlisi i recerca
 •     2 Suport
 •     4 Motoristes
 •     1 Medi ambient
 •     1 Oficina d'atenció al ciutadà 

3 administratius
1 auxiliar administratiu
2 auxiliars de mobilitat 

ServeisFacebook Policia Local

 • Funcions assistencials
 • Proximitat amb el ciutadà
 • Ajut en situacions de perill o emergència
 • Recepció de queixes i denúncies
 • Intervenció en afers o conflictes entre ciutadans
 • Gestió integral del trànsit i la mobilitat al municipi
 • Vetllar pel compliment de les lleis, les ordenances, els reglaments així com de la convivència ciutadana
 • Col·laboració amb d’altres departaments en la supervisió i control de permisos, llicències, autoritzacions, decrets, etc...
 • Col·laboració amb ciutadans, entitats i departaments municipals en la consecució del normal funcionament d’actes lúdics, festius i esportius a l’espai públic.
 • Vigilància i control de la seguretat ciutadana les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.
 • Tramitació de multes amb mossos d'esquadra.
 • A més ara podeu consultar el Facebook de la Policia Local de Pineda de Mar.