Protecció

1.- Protecció de la salut

 1. Control sanitari del medi ambient (seguiment i vigilància)
  1. Vigilància d'aire, aigua, soroll, residus…
  • Seguiment de la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic. Control sanitari de les fonts naturals i dels pous d'ús col·lectiu. Regularització de pous utilitzats per al subministrament però amb aigua no apta (coordinació amb Farmacèutica Titular).
  • Control sanitari del sanejament d'aigües residuals, de la contaminació atmosfèrica, de les activitats i serveis, dels sorolls i les vibracions, etc, en coordinació amb l'Àrea de Medi Ambient.
   • A Pineda de Mar l'aigua corrent és subministrada per l'empresa Sorea. L'aigua compleix tots els requisits de potabilitat d'acord amb la normativa vigent, que permeten qualificar-la com a apta per al consum humà.
   • L'empresa Sorea realitza anàlisis periòdiques dels diversos paràmetres qualitatius que estableix el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i l'Ajuntament és informat del resultat d'aquestes anàlisis. L'empresa té el seu propi pla d'autocontrol, que inclou la mesura diària dels nivells de clor en l'aigua, tant a sortida de dipòsit com en diversos punts de la xarxa, més un arxiu i registre dels resultats analítics i un registre d'incidències.
   • El Departament de Salut de la Generalitat, mitjançant la figura de la Farmacèutica Titular, realitza visites periòdiques de control a l'empresa Sorea i mesures dels nivells de clor en la xarxa.
   L'Ajuntament és també puntualment informat dels resultats.
  1. Prevenció de la legionel·losi.
   • Control sanitari del sanejament d'aigües residuals, de la contaminació atmosfèrica, de les activitats i serveis, dels sorolls i les vibracions, etc, en coordinació amb l'Àrea de Medi Ambient.
   • A Pineda de Mar l'aigua corrent és subministrada per l'empresa Sorea. L'aigua compleix tots els requisits de potabilitat d'acord amb la normativa vigent, que permeten qualificar-la com a apta per al consum humà.
   • L'empresa Sorea realitza anàlisis periòdiques dels diversos paràmetres qualitatius que estableix el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i l'Ajuntament és informat del resultat d'aquestes anàlisis. L'empresa té el seu propi pla d'autocontrol, que inclou la mesura diària dels nivells de clor en l'aigua, tant a sortida de dipòsit com en diversos punts de la xarxa, més un arxiu i registre dels resultats analítics i un registre d'incidències.
   • El Departament de Salut de la Generalitat, mitjançant la figura de la Farmacèutica Titular, realitza visites periòdiques de control a l'empresa Sorea i mesures dels nivells de clor en la xarxa.
   L'Ajuntament és també puntualment informat dels resultats.
   • Registre i control d'instal·lacions d'alt risc (torres de refrigeració) privades:
   - Cens municipal.
   - Inspecció i control de la Farmacèutica Titular.
   • Registre i control d'instal·lacions municipals d'alt i baix risc.

Prevenció de la legionel·losi en instal·lacions municipals:

 • Estudi previ de les instal·lacions.
 • Pla d'autocontrol i llibres de registre.
 • Tractament dels sistemes d'aigua sanitària i fonts ornamentals.
 • Presa de mostres.
 1. Control de plagues
 2. Control sanitari en els equipaments públics i els indrets habitats, incloses les piscines

• Inspeccions periòdiques preventives i inspeccions per denúncia (col·laboració amb Cap Local de Sanitat).
• Control higienicosanitari d’espais de concurrència pública (jardins, sorreres, poliesportius, platja, etc.).

• Inspeccions periòdiques preventives dels menjadors col·lectius (escoles, instituts, llars d’infants, residències geriàtriques).
• Piscines (pendent de la decisió administrativa de la supervisió dels plans d’autocontrol que han de fer els propietaris de les instal·lacions).

 1. Control sanitari d’aliments, begudes i transports
 • Coordinació amb els sanitaris locals.
 • Seguiment i control sanitari en les activitats de comerç minorista, la restauració, la producció d’àmbit local i el transport urbà.
 • Revisió i actualització del cens d’establiments relacionats amb la distribució,transformació i venda d’aliments.
 • Formació i sensibilització per al foment dels autocontrols i de les guies de bones pràctiques a càrrec dels responsables de l’activitat.
 • Campanyes d’inspecció periòdiques. Recollida de mostres.
 • Campanyes de sensibilització als professionals i als ciutadans.