Salut

El Servei de Salut desenvolupa polítiques de protecció, promoció i d’atenció de serveis de salut a la població i a les persones, facilitant l’adquisició d’estils saludables a través de plans, projectes i activitats adreçats a la ciutadania i al control sanitari del medi ambient i dels equipaments públics i dels indrets habitats
 

Contacte

Responsable polític:   Santiago Macip i Esteller,  Regidor de Cultura, Esports i Salut
Responsable tècnic:   Xavier Julià Berruezo,     Tècnic de Salut
Adreça    Plaça de Catalunya, 1
Població    08397 Pineda de Mar
Telèfon    93 767 15 60
Fax    93 767 12 12
Correu electrònic:    salut@pinedademar.org
 

Competències

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 2 de juliol de 2015, l’àmbit material d’actuació de Salut, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

-    Promoció de campanyes de salut comunitària
-    Atenció i promoció de la salut. Atenció a les drogodependències
-    Protecció de la salut: seguretat alimentària

Què es fa?

 • Protecció de la salut
 • Promoció de la salut
 • Promoció i participació en la gestió de serveis de salut

Quins serveis s'ofereixen?

1) Protecció de la salut

 • Control sanitari d'aliments, begudes i transports.

2) Promoció de la salut

Salut escolar:

 • Primària:
  • Detecció precoç d'alteracions visuals.
  • Tallers d’hàbits alimentaris.
  • Programa de salut bucodental.
  • Vacunacions i xerrada informativa.
  • Campanya antitabac.
 • Secundària:
  • Taller de prevenció de drogues.
  • Taller de prevenció de la sida i altres malalties de transmissió sexual (MTS).
  • Taller de prevenció de MTS i embarassos no desitjats.
  • Taller de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària.
  • Enquesta sobre consum de drogues.
  • Taller d’iniciació als primers auxilis i RCP
  • Taller d'educació afectivosexual.
  • Programa Salut i Escola.

Salut Comunitària:

 • Dia Mundial de la sida (en col·laboració amb les Regidories de Joventut i Serveis Socials).
 • COMSALUT
 • Circuit d'atenció a joves que fan un consum de drogues.
 • Col·laboració amb el Pla de prevenció de violència domèstica (Serveis Socials).
 • Marató de TV3.

3) Promoció i participació en la gestió de serveis de salut

 • Coordinació amb l’Àrea Bàsica de Salut.
 • Coordinació amb Serveis Socials.
 • Programes de suport assistencial per a la gent gran.
 • Control dels DEA (Desfibrilador extern automàtic)
 • Conveni amb la Corporació de Salut.
 • Conveni amb la Creu Roja.
 • Suport a associacions de malalts i de cuidadors (ARCA, fibromiàlgia, dependències, malalties neurològiques, etc.).
 • Col·laboració amb el Banc de Sang (Marató de sang)

Tràmits/preguntes més freqüents