Oficina d'atenció ciutadana

Telefon: 93 767 15 60
Adreca electronica: ajuntament@pinedademar.org
Adreca: Placa Catalunya, 1

Horari: de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 h.

L'Oficina d'Atencio Ciutadana es un servei integral que te com a objectiu apropar l'administracio a la ciutadania, mitjancant una atencio personalitzada, i amb la intencio de donar resposta a les necessitats d'aquesta pel que fa a informacio, orientacio i tramitacio.

Aquesta relacio es pot dur a terme mitjancant tres canals diferents:

- De manera presencial, a la propia Oficina d'Atencio Ciutadana.
- Telefonicament.
- A traves d'Internet, mitjancant la Seu Electronica.