Recollida selectiva

L'objectiu de la recollida selectiva és recollir segregadament els residus per possibilitar així el seu reciclatge i la fabricació de nous productes i evitar que es destinin a abocadors o incineradores. Això significa un estalvi energètic i de materials en comparació amb els requeriments que tindria la fabricació de productes partint de les matèries primeres originàries.
Els materials recollits selectivament es destinen a processos de reciclatge i reutilització. Aquests materials generalment contenen una petita part de residus que no correspon a la fracció i se'ls anomena impropis. Així doncs, s'anomena recollida selectiva neta o recuperació a les fraccions recollides selectivament menys els impropis que continguin.
A Pineda de Mar, es duu a terme la recollida selectiva de les següents fraccions:
- vidre
- envasos domèstics lleugers
- paper i cartró
- matèria orgànica (FORM-FV)

Mireu aquí on teniu l'illa de contenidors més propera.

Si voleu més informació sobre la recollida selectiva :

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals/