Guaites i informadors forestals

Els guaites i els informadors forestals formen part del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI).

El PVI és un dispositiu actiu durant els mesos d'estiu a la província de Barcelona que porta a terme un conjunt d'accions informatives, dissuasives i d'anticipació, adreçades a evitar l'inici dels incendis forestals.

Els objectius són:

- evitar l'inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i la informació a la població.

- establir les eines i estratègies necessàries per a l'anticipació a l'inici i propagació d'un incendi forestal.

- detectar els incendis forestals el més ràpidament possible

- col·laborar amb els dispositius de prevenció i extinció d'altres institucions

 

Per a més informació sobre el tema podeu adreçar-vos a:

 

http://www.diba.cat/web/incendis