Gossos potencialment perillossos

En cas de tenir un gos considerat potencialment perillós teniu l'obligació de sol·licitar llicència administrativa, tant per la tinença com per la conducció, aquesta llicència és personal i intransferible.
Poden demanar la llicència, qualsevol persona major d'edat, el propietari de l'animal o qualsevol persona que hagi de conduir per l'espai públic, això inclou a tots els membres de la unitat familiar que hagin de portar el gos i també a les persones que els passegen. Aquestes han de complir a més els següents requisits:
• Persones que mai no hagin estat condemnades per delictes d'homicidi, lesions o tortures; delictes contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública; delictes d'associació amb banda armada o narcotràfic.
• Persones que no tinguin sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.

Tenen consideració de gossos potencialment perillosos el que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:
- gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
- gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
- gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:

• Akita inu
• Bullmastiff
• Dòberman
• Dog argentí
• Dog de Bordeus
• Fila Brasiler
• Mastí napolità
• Pit bull terrier
• Gos de presa canari
• Rottweiler
• Staffordshire bullterrier (també conegut com a staff anglès, origen: Anglaterra)
• Terrier staffordshire americà (també conegut com a staff, origen: EUA)
• Tosa japonès (Tosa inu)

- Aquells gossos les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les següents, de conformitat amb el Reial Decret 287/2002, de 22 de març:
• forta musculatura, aspecte poderós, robuts, configuració atlètica, agilitat, vigor, resistència.
• marcat caràcter i gran valor
• pèl curt
• perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alcària a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg
• cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda.
• coll ample, musculós i curt
• pit massís, ample gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt
• extremitats anterior paral•leles, rectes i robustes i extremitats posteriors musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Per sol·licitar la llicència heu d'aportar la següent documentació:

- instància degudament emplenada
- original i còpia del DNI del propietari/a
- original i còpia del DNI del sol·licitant, si escau
- original i còpia de la cartilla de l'animal
- original i còpia del certificat d'aptituds psicològiques del sol•licitant
- assegurança de responsabilitat civil on consti: raça, xip i nom de l'animal, per un import no inferior a 150.253 €
- declaració responsable