Regulació del Fòrum Mediambiental

El FÒRUM MEDIAMBIENTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA és una plataforma de participació dels ciutadans i ciutadanes de Pineda, per tant, no té una regulació estatutària rígida, sinó una regulació a proposta de la regidoria que pretén plantejar les diferents reunions del Fòrum de manera ordenada i amb uns criteris mínims de participació, temàtiques i temporalitat d'aquestes.

Assistència

A les trobades del FÒRUM podran assistir tots els ciutadans i ciutadanes que hi estiguin interessats, entre aquests, els membres integrants dels diferents partits polítics amb o sense representació municipal i membres d'entitats que vulguin assistir en representació del seu col·lectiu.

També podran participar de manera esporàdica aquelles persones que a proposta de la regidoria aportin informació d'interès a algun dels punts tractats, ja sigui per tractar-se de personal tècnic de l'administració o bé persones que per la seva formació i reputació professional són àmpliament reconegudes.

Periodicitat

L'Ajuntament a través de la regidoria de Medi Ambient, proposa convocar les trobades del FÒRUM de manera trimestral, entenent que aquesta nova fórmula de participació ha de ser més flexible i ha de permetre la possibilitat d organitzar trobades del FÒRUM davant situacions concretes fora dels terminis proposats inicialment.

Regulació de les reunions

Les reunions del FÒRUM MEDIAMBIENTAL DE PARTICIACIÓ CIUTADANA es celebraran en un equipament municipal, preferentment a Can Comas, tot i que es pot plantejar la possibilitat de realitzar-se a qualsevol altre equipament del municipi.

Les reunions seran moderades per algun membre de l'ajuntament i seran regulades per uns temes a debat, anunciat prèviament als cartells de difusió del FÒRUM.

Durant la reunió es prendrà nota de les aportacions dels participants per posteriorment elaborar un document de conclusions que es penjarà al web de l'ajuntament.

Els temes a debat sortiran de les propostes dels mateixos participants del FÒRUM i a proposta de l'Alcalde i/o la regidora.