Autoritzacions per fer foc

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, es prohibeix en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. (Excloent les àrees recreatives habilitades)
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

La prohibició de no encendre foc en terreny forestal està recollida al Decret 64/1995, que té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

De manera extraordinària, si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal demanar autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Fora del període de risc esmentat, del 16 d'octubre al 14 de març, si voleu fer foc, cal presentar una comunicació de crema, aquesta la podeu realitzar a l'oficina del l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Edifici Mercat de la Flor i Planta Ornamental 1r pis, av. Beniamino Farina 135, 08340 – Vilassar de Mar, telèfon 93.754.03.90.

Més informació a:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi?category=767f53c4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c