Joventut

Des de la Regidoria de Joventut volem traçar les línies necessàries per tal de garantir l’accés universal del jovent de Pineda a la condició de plena ciutadania, fomentant la creació i consolidació de tots aquells serveis, programacions i recursos que incideixin de forma efectiva o potencial en les condicions de vida dels joves i que els facilitin l’assoliment i la satisfacció de les seves inquietuds i potencialitats. D’aquesta manera tindran l’oportunitat d’escollir i construir, en llibertat i igualtat d’oportunitats, un projecte de vida personal en el qual hi hagi espai per desenvolupar les seves capacitats personals d’experimentació i creativitat.
Tal i com està estructurada la Regidoria de Joventut, podem establir que es tracta d’un servei que pretén visualitzar les necessitats i interessos dels joves del municipi. La joventut comprèn des de l’etapa de l’adolescència fins al pas a l’edat adulta, i podem entendre aquesta última etapa com aquella en la qual les condicions que afavoreixen l’emancipació han estat assumides i estan altament consolidades. Entenent que aquest és un marge flexible, considerem que l’etapa de la joventut es troba majoritàriament en aquelles persones que es troben entre els 12 i els 35 anys.
La franja d’edat compresa entre els 12 i els 18 anys es treballa a través dels projectes d’intervenció socioeducativa amb adolescents que s’emmarquen en l’àmbit de l’Espai Jove. I als joves majors d’edat, d’entre 18 i 35 anys, se’ls ofereix un servei d’informació, dinamització i participació juvenil a través del Punt d’Informació Juvenil.
Volem desenvolupar aquelles actuacions que tendeixin al desenvolupament integral dels joves. I entenem per desenvolupament integral aquelles actuacions que es dirigeixen tant a les condicions de vida de les persones (treball, habitatge, formació), com aquelles que es dirigeixen a la seva qualitat de vida (oci, cultura, participació, esports, educació, salut).

Contacte

Responsable polític:   Sònia Moraleda Campayo,   Regidora d’Educació i Joventut
Responsable tècnic :   Javier Naya Gimeno,   Coordinador de Joventut.
Adreça:   Masia Can Jalpí
Població:  08397 Pineda de Mar
Telèfon:   93 767 15 60
Fax:    93.767.24.19
Correu electrònic:  joventut@pinedademar.org

Competències

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 2 de juliol de 2015, l’àmbit material d’actuació de Joventut, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

-    Espai Jove Can Jalpí
-    Punt d’informació juvenil
-    Promoció de la participació juvenil

Esperem que aquest espai web esdevingui una eina útil per informar i donar a conèixer els serveis i projectes que desenvolupem de cara als joves de Pineda de Mar.