Escola de Música

Escola Municipal de Música

Actualment el municipi de Pineda de Mar gaudeix d’una Escola Municipal de Música i des del mes de juliol de 2005 es va establir un conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Pineda de Mar per al finançament de les despeses de funcionament –que comprenen les generades pel subministrament de béns i serveis, neteja i sanejament- i les despeses de personal derivades del funcionament ordinari de l’escola, tal com estableix el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, que desplega el que es preveu a l’article 39.5 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

Adreça Can Comas:
Pl. Catalunya, 2n pis.  Atenció al públic de dilluns a dimecres de 10.00 a 12.00h.
Adreça Escola Sant Jordi:
C. Verdaguer, 15.  Atenció al públic de dilluns a divendres de 17.00h a 21.00h.
Telèfon: 93.767.15.60 extensió 0 636
Correu electrònic: escolademusica@depineda.cat
Web: www.escolamusicapineda.com

Per al curs escolar 2016/2017, l'escola de Música també està fent formació musical a les propies escoles d'infantil i primària, per acostar encara més al música als escolars de Pineda.

S’imparteixen aquestes assignatures: curs d’orientació instrumental, instrument, coral, llenguatge, taller de teatre musical, llenguatge musica jazz i harmonia moderna, taller de cor juvenil, taller de fonoteràpia, taller de teatre musical, llenguatge musical d’adults, i assignatures de lliure elecció: llenguatge de grau mig, piano grau mig, piano grau elemental, vent i corda grau mig, vent i corda grau elemental, cant-reeducació de la veu, música moderna i percussió, instruments i/o vocals, música de cambra, llenguatge musical.

La programació anual de centre l’Escola Municipal de Música té establert una sèrie d’activitats que consisteixen en:

·    Activitats acadèmiques: audicions mensuals - classes col·lectives - valoració - tutories - exàmens - setmana cultural.
·    Activitats extra-acadèmiques: activitats extraordinàries: concerts, sortida - divulgació del centre: concerts al municipi, concerts fora del municipi - audicions escolars.

Calendari escolar: L’Escola Municipal de Música resta oberta de dilluns a divendres. El curs escolar s’inicia el 12 de setembre i resta oberta fins al 30 de juny, amb vacances escolars per Nadal i per Setmana Santa. El mes de juliol i agost no hi ha classes.

Les taxes del curs escolar 2016-2017 poden ser consultades en les ordenances fiscals vigents.