Educació

Pineda de Mar, a través d ela regidoria d’Educació,  impulsa de forma coordinada els mecanismes, serveis i estratègies que afavoreixin la plena escolarització i les accions aprovades per l’equip de govern, adreçades a tota la ciutadania, per tal que Pineda de Mar esdevingui en una vila educadora en el sentit més ampli de la paraula. Gestionar i coordinar els aspectes relatius a la xarxa de serveis que constitueixen el sistema educatiu.
 

Contacte

Responsable polític:  Sònia Moraleda Campayo,  Regidora d’Educació i Joventut
Responsable tècnic:  Marc Ruiz  Trubat,  Tècnic d’Educació
Adreça:    Plaça de Catalunya, 1
Població:    08397 Pineda de Mar
Telèfon:    93 767 15 60
Fax:    93 767 12 12
Correu electrònic: educació@pinedademar.org

Competències

 

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 2 de juliol de 2015, l’àmbit material d’actuació d’Educaciós, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

-    Gestió i manteniment d’infraestructures educatives
-    Activitats i serveis a la comunitat educativa
-    Escoles bressol
-    Escoles d’adults
-    Escola Sant Jordi
-    Consell Escolar Municipal
-    Activitat extraescolars i educació en el lleure
-    Escola municipal de música
-    Escola municipal de dansa
 

Activitats, equipaments i serveis

-    Llars d’infants
-    Escola d’adults
-    Pla de transició al treball
-    Escola de música
-    Escola de dansa
-    Beques i ajuts en matèria d’educació
 

 

 

 Serveis que s'ofereixen: