Participa!

Dins del mon de les tecnologies i aprofitant les tendencies anomenades "2.0", l'Ajuntament ha creat aquest apartat a la pagina web on intentara recopilar i difondre les diferents activitats que es desenvolupen al nostre municipi mitjancant internet.

Aixi per exemple, s'ha creat un espai al Facebook on l'ajuntament difondra els actes i noticies mes rellevants. Un canal a twitter (@pinedademar) amb actualitzacions de les novetats del nostre municipi. De igual forma, hi ha un espai a la web flick amb les imatges mes destacades de les diferents activitats.   Si us animeu i pujeu fotos de pineda etiqueteu-les amb el nom del nostre municipi per poder referenciar-les.