Participa!

Dins del món de les tecnologies i aprofitant les tendències anomenades "2.0", l'Ajuntament ha creat aquest apartat a la pàgina web on intentarà recopilar i difondre les diferents activitats que es desenvolupen al nostre municipi mitjançant internet.

Així per exemple, s'ha creat un espai al Facebook on l'ajuntament difondrà els actes i noticies més rellevants. Un canal a twitter (@pinedademar) amb actualitzacions de les novetats del nostre municipi. De igual forma, hi ha un espai a la web flick amb les imatges més destacades de les diferents activitats.   Si us animeu i pujeu fotos de pineda etiqueteu-les amb el nom del nostre municipi per poder referenciar-les.