Informació Activitat

Per tal de mantenir l'agenda d'activitats cultural del nostre municipi actualitzada, si realitzeu alguna activitat podeu omplir el formulari electrònic següent i fer-nos arribar les dades per tal de facilitar tota la informació en els diferents mitjans de comunicació municipal.

Nom de l'entitat o persona que comunica l'activitat

Lloc de realització de l'activitat.  Si l'activitat implica un recorregut o diferents ubicacions indicar aquí l'inici o punt principal i en el camp detalls indiqueu recorregut o altres punts.