Activitats especials

A través de les activitats especials proposades per l’empresa MEANT TO BE SHARED, SL a l’Ajuntament de Pineda de Mar, s’incentivarà l’educació en els valors i fonaments del civisme, com a essència de la convivència ciutadana i com a mecanisme per afavorir la cohesió social. Aquestes activitats estan pensades per tota la comunitat, essent uns dels seus principals eixos els serveis educatius municipals i el teixit associatiu.

Creació de la brigada de CiviAgents

Objectius:

 • Fomentar la cooperació, la coordinació i la coparticipació entre persones de totes les edats per un bé comú.
 • Promoure un canvi d'hàbits en la ciutadania envers el civisme.

Descripció:

Un dels principals motius pels quals la gent no s’involucra en projectes relacionats amb el civisme i el medi ambient és per la falta de connexió amb la resta de persones del seu entorn. A través d’aquesta activitat s’impulsa la coordinació per a que persones de totes les edats cooperin creant un grup de voluntaris: els CiviAgents per Pineda de Mar.

Tant entitats, associacions, com persones individuals podran col·laborar amb el grup de voluntaris. La seva principal missió serà identificar els reptes del municipi entorn el civisme i crear brigades per millorar-los: : neteja de platges, restauració de façanes, desbrossament de zones boscoses, plantades, passejades de gossos....

Tots aquells interessats en formar-ne part, podran anar al taulell de Can Comas a registrar-se i així rebre informació per participar a les trobades i accions.

Implementació de la CiviBústia (civibustia@pinedademar.cat)

Objectius:

 • Aconseguir la participació activa de la ciutadania a l’hora de debatre qüestions sobre civisme i sostenibilitat.
 • Fomentar el sentiment de pertinença a la comunitat i de responsabilitat cap als reptes de futur.

Descripció:

Es tracta de crear un canal de comunicació entre els ciutadans i l’Ajuntament. Una mena de “Bústia de suggeriments 2.0” sobre aspectes relacionats amb el civisme i la sostenibilitat que es podrien millorar (p. ex. construcció de pipicans, suggeriments sobre accions contra incivisme, queixes o observacions de mancances d’algun servei, possibles solucions, etc...). Els ciutadans podran fer arribar a l’Ajuntament les seves propostes d’acció i alhora, aquestes seran discutides a les reunions dels CiviAgents per convertir-les en reptes a assolir per aquest nou grup de voluntaris.

Concurs fotogràfic: abans i després

Objectiu:

 • Incentivar les accions i actituds cíviques i sostenibles en els ciutadans.

Descripció:

En el nostre dia a dia observem moltes accions i actituds incíviques, poc sostenibles, irrespectuoses... A través d’aquest concurs es vol incentivar la participació de tots els ciutadans en la resolució d’aquestes situacions.
S’exemplificarà amb imatges tot allò que no és correcte (l’abans), es resoldrà, i s’exemplificarà amb imatges allò que si que ho és (el després).

Podeu consultar les bases aquí.

La Biblioteca al carrer

 • Fomentar la reutilització dels llibres mitjançant l’intercanvi.
 • Fomentar l'esperit de comunitat mitjançant el contacte dels ciutadans del municipi.

Descripció:

Es tracta de crear una jornada on es bescanviaran llibres ja utilitzats de totes les edats. Prèviament, es farà una recollida de llibres en punts verds, biblioteques públiques i centres cívics de la localitat. Per cada llibre que es dóna, es rep una tarja que serveix per poder agafar un nou llibre el dia de la celebració. Tothom pot participar de l ’activitat mitjançant l’intercanvi o bé comprant llibres a un preu simbòlic. Els diners que es recullin es destinaran a comprar nous llibres per la biblioteca local.
Està prevista pel mes d’abril (Cultura i ciutadania).

El mercat: compto amb tu!

Objectius:

 • Fomentar l’allargament del cicle de vida dels objectes i la seva reutilització
 • Fomentar l'esperit de comunitat mitjançant el contacte dels ciutadans del nucli on es desenvolupi l'activitat amb objectius solidaris promoguts per associacions i entitats locals.

Descripció:

Tots tenim a casa tot tipus d ’objectes que ja no utilitzem però que, en canvi, podrien ser d’utilitat per a d’altres persones. Facilitar l’intercanvi per fomentar la reutilització és la principal motivació d’aquesta activitat. Un mercat solidari on els objectes a intercanviar tindran un preu simbòlic amb un objectiu: col·laborar amb associacions i entitats socials a nivell local.
Està prevista pel mes de juny (Educació i cohesió social).

I tu, com ho veus?

Objectius:

 • Promoure el respecte cap als més grans.
 • Apropar joves i grans perquè aprenguin els uns dels altres.

Descripció:

A través d ’aquesta activitat es vol crear un espai en el qual joves i grans es trobin i comparteixin el seu temps debatent per intercanviar opinions sobre temes quotidians que amb els anys han canviat de punt de vista. Com es lliga avui en dia?, Com veuen els joves el futur? Com el veien els més grans a la mateixa edat?, el masclisme i el feminisme, ... Els joves, plens d’inquietuds, aprenen de l’experiència dels més grans i alhora aquests, aprenen una nova manera de veure i entendre el món. Mitjançant mitjans de comunicació locals, el debat s’obre al públic fent partícip de l’activitat a la població sencera.
Està prevista pel mes d’agost (Respecte entre les persones).

Mica en mica, més sostenibles

Objectius:

 • Conscienciar sobre com les petites accions individuals poden influir en el desenvolupament mediambiental del nostre entorn.
 • Premiar les actituds més sostenibles.

Descripció:

Amb aquesta activitat es pretén incentivar els ciutadans a buscar maneres de ser cada dia una mica més sostenibles. Mitjançant un concurs a nivell local on hi participen institucions i associacions, es presenta el repte d’aconseguir reduir el seu consum energètic i d’aigua. Cada concursant haurà de trobar maneres de reduir el seu consum respecte el mateix mes de l’any anterior. Aquells concursants que ho aconsegueixin, entraran en el sorteig d’un premi.