Alta en el padró

Què es?: 
És la inscripció obligatòria de les persones que resideixen en el nostre municipi.
Qui el pot demanar: 
Tothom que resideixi en el municipi
Tags: