Projecte de voluntariat social

Què és:

Els serveis de voluntariat social consisteixen a donar suport a persones que es trobin en situació de dependència i/o vulnerabilitat (companyia, acompanyament per a realitzar gestions, passejos, entrega de llibres a domicili, etc.). Mai substitueixen les funcions dels professionals.

També poden donar suport a altres projectes dels Serveis Socials Bàsics, com en la Xarxa de Prevenció de la Violència Familiar, campanyes de prevenció, Circuit d’atenció als joves consumidors de droga, campanya de Reis, projecte d’animació del servei d’atenció domiciliària.

Per començar, es recullen sol·licituds de persones de Pineda de Mar que vulguin oferir serveis de voluntariat.

Aquestes persones reben la formació necessària per tal de que puguin prestar els serveis corresponents. Tanmateix, es coordinen diferents intervencions de persones voluntàries per acompanyaments diversos.El projecte de voluntariat es desenvolupa conjuntament amb la Creu Roja de l’Alt Maresme.

On es troba ubicat:

A les dependències de Benestar Social.

Quins serveis s'ofereixen:

 • Formació del voluntari.
 • Assegurança de responsabilitat civil en el moment de prestació dels serveis.
 • Suport tècnic en el desenvolupament de tasques de voluntariat.

Preguntes més freqüents:

 • A què em comprometo si em faig voluntari?
  • La decisió de ser voluntari és i ha de ser totalment lliure i, com la pròpia paraula indica, voluntària. Però aquesta decisió també implica una responsabilitat molt important i un compromís de dedicació. No obstant això, permet flexibilitat en el compromís tenint en compte tant la disponibilitat com les necessitats puntuals que el projecte requereix.
   Aquests compromís pot ser diferent en cada persona i pot anar variant dependent dels canvis que es produeixin en la situació personal de cadascú. Por aquest motiu, no es tracta d’un acord inamovible o condicionat a la incorporació, sinó d’una orientació envers la pròpia responsabilitat (tant de cara  a l’entitat com de cara a la persona amb qui es relaciona).
    
 • Si tan sols disposo d’una hora al mes, em puc oferir com a voluntari?
  • Sí, qualsevol dedicació, per petita que pugui semblar, és important. Per exemple, amb una hora de dedicació al mes es pot visitar una persona gran que viu sola.
    
 • És una tasca remunerada?
  • No és remunerada, però cal tenir en compte que l’acció de donar sempre comporta un efecte gratificant.

Tràmits:

 • La persona que s’ofereixi com a voluntària, ha de facilitar el seu nom i un telèfon de contacte a les informadores de Serveis Socials.
 • En 15 dies la tècnica de la Creu Roja es posarà en contacte amb la persona per tal de concertar una entrevista, en la qual se li dóna informació sobre el voluntariat, es realitza exploració de les expectatives de la persona, el servei que vol prestar, disponibilitat.
 • Desprès es realitza un curs de preparació.
 • En el cas que s’hagi de prestar un servei,  les tècniques del projecte  coordinen la intervenció i seleccionen la persona més idònia per a prestar el servei. Es pacten activitats i temporalitat del servei.
 • Després es presenta  el pla d’intervenció  tant al potencial usuari del servei com a la persona voluntària, i es fa seguiment i avaluació final de la intervenció.

Quina regidoria o servei és responsable?

Benestar Social.