Servei de teleassistència domiciliària

Què és:

Amb la tecnologia adequada, ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. Aquest servei es presta mitjançant teleassistència i telealarma.

Es tracta d'un servei que garanteix la seguretat i dóna tranquil•litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat, de fragilitat, de dependència o d’aïllament, les 24 hores de dia i els 365 dies de l'any a través d'un terminal connectat a una central d'alarmes; d'aquesta forma, es pot evitar o, com a mínim, retardar una institucionalització.

És un servei eminentment preventiu i de proximitat que ofereix a les persones amb dependència i als seus cuidadors un suport personal per continuar vivint en el seu entorn habitual. Possibilita que persones grans o discapacitades, que no requereixin d'atenció permanent i presencial de persones, tinguin la seguretat que davant situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l'habitatge, puguin contactar de forma immediata amb el centre d'atenció.

Quins serveis s'ofereixen:

Davant d'una situació d'emergència, tan sols prement un botó es pot establir contacte directe i immediat amb la central receptora, que li proporcionarà la resposta més adequada a les seves necessitats.

Quin cost té:

Es tracta d'un servei gratuït.

Qui ho pot sol·licitar?

Requisits generals

 • Estar empadronat a Pineda de Mar.
 • Viure sol o amb persones que no els puguin atendre de manera continuada i suficient.
 • Disposar d’habitatge amb unes condicions de solidesa i salubritat adequades.
 • Tenir més de 75 anys o trobar-se en situació de dependència:
  • Per a les activitats instrumentals de la vida diària, obtenint una puntuació mínima de 9 punts en el test de Lawton i Rody.
  • Per a les activitats de la vida diària, obtenint una puntuació d’entre 21 i 99 en el test de Barthel.
 • Tenir intacta la capacitat cognitiva, per poder fer un bon ús del servei, obtenint una puntuació de menys de 3 punts en el test de Pfeiffer.
 • Disposar d’uns ingressos inferiors a 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent per a les unitats familiars unipersonals. Aquest límit s’incrementarà en un 30% per cada membre de més de la unitat familiar.
 • Acceptar la recepció del servei.

En quines dates es pot sol·licitar?

Sempre.

Quina regidoria o servei és responsable?

Benestar Social.

On i com es pot sol·licitar?

Cal adreçar-se a les dependències de la Regidoria de Benestar Social.

Més informació

Per accedir al servei es fa una valoració de la situació del sol·licitant, tenint en compte aspectes personals, familiars, de salut, dependència i econòmics.

AdjuntMida
bases_teleassistencia_2012.pdf1.28 MB