Taller d'estimulació de la memòria

Què és:

Es tracta d'un taller de 10 sessions de freqüència setmanal. Es realitzen activitats i exercicis pràctics que ajuden a mantenir i millorar la memòria.

Quins serveis s'ofereixen:

Hi ha dos nivells. Per passar al segon nivell cal haver realitzat el primer nivell.
Cada taller té una capacitat de 14 places.

Destinataris:

  • Persones de més de 60 anys.
  • Empadronades a Pineda de Mar.
  • Que sàpiguen llegir i escriure.
  • Que no pateixin cap demència ni alteració patològica de la memòria.

Horaris:

Una hora i mitja, en la franja horària compresa entre les 15:00 i les 17:30 h.

Quina regidoria o servei és responsable?

Benestar Social.

On i com es pot sol·licitar?

Cal adreçar-se a les dependències de la Regidoria de Benestar Social.

Més informació

Les persones interessades han de concertar una entrevista amb les talleristes. En l'entrevista es valora la idoneïtat de participar al taller i s'assigna l'interessat al grup que més s'adeqüi a les seves necessitats.
El taller es comença quan s'han cobert totes les places.
La inscripció és gratuïta.