Subvencions en l'àmbit de l'Àrea de Qualitat de Vida

Què és i en què consisteix:

En la tramitació i atorgament, si s'escau, de subvencions per part de l'Ajuntament de Pineda de Mar, dins els límits establerts al pressupost municipal, en els àmbits d'ajuts solidaris i cooperació internacional, educació, cultura, serveis socials, ciutadania i barris i esports, durant l'exercici 2018. Tanmateix, en la justificació posterior de les subvencions atorgades.

Qui pot presentar la sol·licitud?

Aquelles persones jurídiques que compleixin els requisits de ser entitats sense ànim de lucre inscrites al registre públic corresponent.

Quina documentació cal aportar?

Per a la sol·licitud de la subvenció, cal presentar una sol·licitud, una memòria del projecte o activitat, així com un document d'acreditació de requisits. Trobareu els models corresponents a peu de pàgina. També hi trobareu una fitxa informativa, que us preguem que llegiu acuradament.

Per a la corresponent justificació, cal presentar una sol·licitud amb els seus corresponents annexos. Trobareu els models a peu de pàgina, així com un full informatiu.

Quin cost té?

No té cap cost.

En quines dates es pot fer?

El termini de presentació de la justificació de les subvencions atorgades el 2018 fineix el 31 de gener de 2019.

Quina regidoria o servei és responsable?

L'Àrea de Qualitat de Vida.

On i quan es pot presentar la sol·licitud?

La sol·licitud cal que sigui presentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, presencialment, per correu postal o bé, si disposeu de certificat digital, mitjançant aquest enllaç.

Quant temps triga la resposta?

El tràmit d'atorgament de les subvencions s'ajustarà a la normativa legal establerta.

AdjuntMida
00 Sol-licitud subvencio (concurrència competitiva).doc98 KB
01 Memoria subvencions concurrencia competitiva (annex I).doc124 KB
02 Faig constar subvencions concurrencia competitiva (annex II)-1.doc86 KB
100 - Justificació subvencions concurrència 2018 _informació entitats.pdf85.79 KB
101 - justificacio subvencions (sol·licitud).doc94 KB
102 - annex I - justificacio subvencions (memoria)-1.doc111.5 KB
103 - annex II-Justificació de subvencions (factures i nòmines).xls35 KB
104 - annex III-Justificació de subvencions (rebuts i altres justificants).xls35 KB