Subvencions de l'Impost sobre Béns Immobles exercici 2016

Què és i en què consisteix:

En la tramitació i atorgament, si s'escau, de subvencions sobre l'import de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponents a l'exercici de 2016. L'import màxim de la subvenció serà l'equivalent al 50% de la quota líquida de l'IBI corresponent, amb un màxim de 400 €.

Qui pot presentar la sol·licitud?

Aquelles persones que compleixin els requisits establerts al punt tercer de les bases que trobareu a peu de pàgina.

Quina documentació cal aportar?

Cal presentar una sol·licitud, adjuntant tota la documentació requerida, per tal de justificar la situació familiar i econòmica dels sol·licitants, així com una declaració jurada sobre la titularitat dels immobles. Trobareu els models corresponents, així com les bases reguladores de la subvenció a peu de pàgina.

Quin cost té?

No té cap cost.

En quines dates es pot fer?

El termini de presentació de les sol·licituds és del 19 d'octubre al 9 de novembre de 2016.

Quina regidoria o servei és responsable?

L'Àrea de Qualitat de Vida.

On i quan es pot presentar la sol·licitud?

La sol·licitud cal que sigui presentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, presencialment o bé per correu postal.

Quant temps triga la resposta?

El tràmit d'atorgament de les subvencions s'ajustarà a la normativa legal establerta.

AdjuntMida
bases_subvencio_ibi2016.pdf395.59 KB
sol-licitud_subvencio_ibi2016.pdf32.89 KB
declaracio_jurada_ibi2016.pdf29.03 KB