Antoni Abad Guillén

Dades Bàsiques

  • Nom: Antoni Abad Guillén
  • Grup Polític: PSC
  • Naixement: 20 de setembre de 1956
  • Correu Electrònic: aabad@pinedademar.org

Formació

•    Batxillerat superior.
•    Curs orientació universitària.
•    Postgrau Direcció Entitats Financeres - Universitat de Barcelona

Trajectòria política

•    2011-2015: 3er. Tinent d'Alcalde, Regidor d'Hisenda, Recursos Humans, Contractació i Compres, Coordinador de l'Àrea d'Economia Local a l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Trajectòria professional

•    1977-1981: Representant de productes d'alimentació. Comptable. 
•    1981-1982: Administratiu a la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona. 
•    1982-1984: Responsable administració Direcció Territorial Catalunya de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona.
•    1984-1990: Director oficina 0112 a Pineda de Mar de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona.
•    1990-2000: Director oficina 3112 a Pineda de Mar de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis - la Caixa.
•    200-2010: Director oficina principal de Pineda de Mar de "la Caixa".
•    2010-2012: Responsable Riscos Immobiliaris de la Direcció d'Àrea del Maresme Nord de "la Caixa".
•    2012-2014: Responsable de Comercialització d'Actiu Immobiliaris de la Direcció d'Àrea del Maresme Centre de "la Caixa".