Regidors

Segons els resultats de les Eleccions Municipals del 24 de maig de 2015, el consistori pinedenc resta format per les següents persones:

Nom i Cognoms

Grup polític

Sr. Xavier Amor Martín | xamor@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Alcalde

PSC

Sra. Carme Aragonés Flaquer | caragones@pinedademar.org | CurriulumVitae | Declaració de Bens
1a Tinent d'alcalde.
Coordinadora de govern. Centre Innova i promoció econòmica.

PSC

Sr. Jordi Masnou Ridaura | jmasnou@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
2on tinent d'alcalde.
Coordinador de l'Àrea de territori. Urbanisme, grans projectes, obres municipals, medi ambient i platja, parcs i jardins.

PSC

Sra. Sílvia Biosca Estopà | sbiosca@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
3a tinent d'alcalde.
Coordinadora de l'Àrea de presidència. Planificació, comunicació, TIC's i OAC.

PSC

Sr. Santiago Macip Esteller | smacip@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
4art tinent d'alcalde.
Regidor de cultura, esports i salut.

PSC

Sr. Antoni Abad Guillén | aabad@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
5è tinent d'alcalde.
Regidor d'hisenda, contractació i compres, informàtica, recursos humans, llicències d'obres i activitats. 

PSC

Sra. Sandra Villarte Pazos | svillarte@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
6è tinent d'alcalde.
Regidora de serveis municipals, participació ciutadana, associacions de veïns i pla de barris.

PSC

Sra. Sònia Moraleda Campayo | smoraleda@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
7a tinent d'alcalde.
Regidora d'educació i joventut.

PSC

Sra. Mª Pilar Fernández Pareja | pfernandez@pinedademar.org | CurriculumVitae | Declaració de Bens
Regidora de benestar social, gent gran i igualtat.

PSC

Sr. Francisco Javier Aguirre Rodríguez-Portugués | fjaguirre@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Regidor de seguretat i mobilitat, ocupació de via pública i disciplina.

PSC

Sr. Francesc Horta Hernández | fhorta@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Regidor

PDeCAT

Sra. Patricia Jara Verdura Bastias | pverdura@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Regidora 

PDeCAT

Sr. Pere Aragonès García | paragones@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Regidor

ERC

Sra. Mònica Palacín París | mpalacin@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Regidora

ERC

Sr. Josep Serra Alsina | jserra@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Regidor

ERC

Sra. Maria Carmen Vila Zurano | mcvila@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Regidora

ERC

Sr. Francesc Gil González | fgil@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Regidor

ERC

Sr. Diego Sánchez Simón | dsanchez@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Regidor

PP

Sr. Jose Luis Fernández Vera | jlfernandez@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Regidor

PSP

Sr. Marcos Ortega Canillas | mortega@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Regidor

ICV-IU-EA

Sr. Javier Lacruz Algarate | jlacruz@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens
Regidor

Cs