Oferta pública d'ocupació

L'Ajuntament aprova anualment l'oferta pública d'ocupació, que és una relació de les places vacants en la plantilla, tant pel que fa al personal funcionari com al laboral. Enguany, l'oferta pública es va aprovar mitjançant resolució d'alcaldia en data 15 de març.

Oferta pública d'ocupació 2010.

D'altra banda, s'han aprovat també les bases generals, que hauran de regir els processos per a la selecció de personal funcionari i laboral, de conformitat amb l'oferta pública, i juntament amb les bases específiques de cada procés selectiu, que seran aprovades properament.

Bases generals.