Referèndum sobre la Constitució Europea a l'Estat espanyol

Referèndum celebrat en data 20 de febrer de 2005.

Gràfic de resultats