Denúncia o reclamació sobre temes relacionats amb el consum

Què és i en què consisteix:

En la presentació d’una denúncia o reclamació per part d’un consumidor/a respecte els serveis prestats per una empresa o els béns adquirits en un comerç.

Qui la pot presentar?

Aquelles persones físiques (empadronades a PIneda de Mar) o jurídiques (ubicades al municipi) destinatàries finals de l’adquisició de productes o la prestació de serveis. O bé, qualsevol persona física o jurídica, sempre que l'empresa objecte de reclamació sigui de Pineda de Mar.

Quina documentació cal aportar?

Cal presentar un full oficial de denúncia, on es detallin els fets i circumstàncies que han originat la reclamació, així com la petició que fa la persona consumidora.

Cal adjuntar també tots els documents i proves que es considerin convenients (factures, tiquets, garanties, fotos, informes...).

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Quina regidoria o servei és responsable?

Àrea de Qualitat de Vida.

On i quan es pot fer?

La documentació s'ha de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h. En el cas de que sigui necessària una entrevista personal, cal concertar una cita trucant al telèfon 93 767 15 60. Les entrevistes tindran lloc cada dimecres, de 9 a 13:30 h.

Quant temps es triga?

Depen de la complexitat de la reclamació.

AdjuntMida
full_de_queixa_o_reclamacio_consum.pdf30.58 KB