Centres Oberts

Què és:

El Centre Obert és un servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses.

On es troba ubicat:

 • Centre Obert "El Nus" de Pineda.
  • Atenció directa: Escola Jaume I, c. Lluís Vives, 5-7.
   Tel. 618 56 13 82.
  • 30 places.
 • Centre Obert "La Baldufa" de Poblenou:
  • Atenció directa: Escola Poblenou, c. València cantonada C. Cardenal Cisneros, s/n.
  • Tel. 618 56 10 68.
  • 50 places.
 • Correu electrònic: becupri@yahoo.es

Horaris:

De dilluns a divendres, de 17:00 a 20:00 h., durant el curs escolar.

Quins serveis s'ofereixen:

 • Desenvolupament de les habilitats socials i personals.
 • Creació d’hàbits diaris.
 • Acompanyament de les necessitats de l’infant.
 • Suport a les famílies.

Es desenvolupa mitjançant:

 • Activitats: Reforç escolar, tallers, esport, música, ludoteca, manualitats, etc.
 • Tutories: amb l’infant, la família, i amb professionals vinculats amb l’infant.
 • Treball en equip i en xarxa: reunions amb l’equip educatiu del Centre Obert i amb altres professionals vinculats amb la infància i família; vinculació amb l’entorn, entitats i recursos de la vila.

Destinataris:

S’adrecen a nens i nenes d’entre 4 i 12 anys, que cursen entre educació infantil (EI-4) i cicle superior (sisè de primària) i que estiguin empadronats a Pineda de Mar.

Requisits:

 • Estar empadronat/ada a Pineda de Mar.
 • Tenir entre 4 i 12 anys i estar escolartizat/ada o en procés d'escolarització.

Quina regidoria o servei és responsable?

Benestar Social.

On i com es pot sol·licitar?

El període de sol·licitud de plaça està obert durant tot el curs els següents dies:

 • Centre Obert El Nus: dimecres de 17.00 a 20.00 h.
 • Centre Obert La Baldufa: divendres de 17.00 a 20.00 h.

Documentació requerida:

En cas que hi hagi una plaça vacant i s’avisi a la família, la inscripció només la podran fer el pare, la mare o el tutor legal del nen/a i cal que portin:

 • Fotocòpia de la targeta sanitària de la Seguretat Social.
 • Fotocòpia del carnet de les vacunes del nen o nena.
 • Fotografia del nen o nena de mida carnet.
 • Altra documentació que es sol·liciti des del Centre Obert.

Més informació

Si hi ha més demanda que oferta de places, s’efectua una valoració social de cada infant, i es confecciona una llista d’espera per ordre de puntuació. Sempre tenen prioritat els infants que es trobin en una situació de risc social.

S’ha de pagar una quota de 16,50 euros/mes.