Alta en el cens municipal d'animals domèstics de companyia

Què és i en què consisteix:

És donar d'alta un animal domèstic (gos, gat, fura) en el cens municipal d'animals domèstics de companyia.

Qui ho pot fer?

El propietari de l'animal.

Quina documentació cal aportar?

Cal presentar un full d’alta normalitzat, amb totes les indicacions sobre les característiques físiques de l’animal, així com la informació sobre el xip identificatiu.
 
Cal adjuntar també una fotocòpia del DNI del propietari.

En el cas de que es tracti d’un gos potencialment perillós, caldrà aportar fotocòpia compulsada de la següent documentació: fotocòpia del DNI, certificat de penals del titular, original del certificat d’aptituds psicològiques del titular i assegurança individual del gos per un import no inferior a 150.253 €.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Quina regidoria o servei és responsable?

Medi Ambient.

On i quan es pot fer?

A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h..

Quant temps es triga?

La inscripció en el cens és immediata. En el cas dels gossos potencialment perillosos, la concessió de la llicència pot trigar un temps.

AdjuntMida
Alta en el cens d'animals domèstics de companyia577.61 KB