Alta en el cens municipal d'animals domèstics de companyia

Què és i en què consisteix:

És donar d'alta un animal domèstic (gos, gat, fura) en el cens municipal d'animals domèstics de companyia.

Qui ho pot fer?

El propietari de l'animal.

Quina documentació cal aportar?

Cal presentar un full d’alta normalitzat, amb totes les indicacions sobre les característiques físiques de l’animal, així com la informació sobre el xip identificatiu, que trobareu a peu de pàgina.
 
Cal adjuntar també el DNI del propietari, així com la cartilla de vacunació de l'animal.

En el cas de que es tracti d’un gos d'una raça potencialment perillosa, consulteu en la sol·licitud que trobareu a peu de pàgina la documentació que cal aportar. Hi trobareu també una declaració responsable.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Quina regidoria o servei és responsable?

Medi Ambient.

On i quan es pot fer?

A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h..

Quant temps es triga?

La inscripció en el cens és immediata. En el cas dels gossos potencialment perillosos, la concessió de la llicència pot trigar un temps.

AdjuntMida
cens_animals_domestics.pdf1.13 MB
cens_gossos_perillosos.pdf1.16 MB
Declaració responsable.doc82.5 KB